By założyć licencję PZT zawodnika powyżej 10 roku życia (licencja płatna 120 PLN)  lub licencję PZT TENIS 10 (licencja bezpłatna) należy postępować według korków:

 1. Wejść w na stronę logowania w pzt.pl
  • Licencja zawodnicza PZT dla dzieci powyżej 10 lat: LINK
  • Licencja bezpłatna PZT TENIS 10 dla dzieci do lat 10: LINK
 2. Kliknąć „zgłoszenie/rejestracja online”
 3. Wpisać wszystkie dane w w formularzu zgłoszenia
  1. Wszystkie dane dziecka,
  2. Dodać zdjęcie,
  3. Typ licencji: ZAWODNIK–> PODSTAWOWA  lub TENIS 10–> ZWIĄZEK WZT: Wielkopolski –> KLUB ZRZESZONY: UKS Strefa Sportu Tenis & Fitness
 4. Zaznaczyć wszystkie oświadczenia,
 5. Podać numer dowodu osobistego i Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 6. Kliknąć: Zarejestruj,
 7. Na podany adres mailowy przyjdzie email z PZT z potwierdzeniem i z numerem identyfikacyjnym zawodnika,
 8. Należy zalogować się na swoje konto używając numer identyfikacyjny i podane podczas rejestracji hasło. Po zalogowaniu się pojawią się opcja WYKUP LICENCJĘ. Lic