od 19.1.2021 wracają zajęcia dla Zawodników Karate.
Informacje i zgłoszenia przyjmuje Swarzędzki Klub Karate Do – FIGHTER