od 19.1.2021 wracają zajęcia dla Zawodników Karate.
Informacje i zgłoszenia przyjmuje Swarzędzki Klub Karate Do – FIGHTER
GSM 695 444 416
Bo Sport To Zdrowie!
Mając na uwadze bezpieczeństwo i podwyższony reżim sanitarny – prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Klubie.